Astma cardiale symptomen

Wanneer het al bekend is dat de patiënt aan hartfalen lijdt, zijn de symptomen van astma cardiale erg gemakkelijk te herkennen. De symptomen zijn heftig en soms ernstig. Astma cardiale wordt vooral herkend aan ernstige kortademigheid.

Optreden Astma cardiale symptomen ’s nachts

De symptomen van astma cardiale uiten zich vooral gedurende de nacht. Overdag is de romp overwegend omhoog gericht. De zwaartekracht trekt in deze houding het bloed vanuit de longen richting het hart. Wanneer de patiënt ligt, bijvoorbeeld ’s nachts, is deze kracht er niet. Hierdoor kan er veel makkelijker vocht in de longen ophopen, wat zorgt voor de symptomen van astma cardiale

Astma symptomen

De symptomen van astma cardiale lijken sterk op de symptomen van bronchiale astma, vandaar ook de gelijkenis in naam. Dit houdt in dat patiënten die aan astma cardiale lijden last hebben van kortademigheid, transpiratie, benauwheid en een piepende ademhaling. Daarnaast kan een astma cardiale aanval leiden tot grote angst, door de soms hevige kortademigheid.

In ernstige gevallen kan er (veel) vocht in de longen terecht komen. Dit kan leiden tot hoesten, waarbij soms zelfs roze vocht mee kan komen. In de ernstige gevallen kan er longoedeem ontstaan, dit is een ernstige vorm van vocht in de longen, die potentieel dodelijk is. Bij goed optreden zal dit niet zomaar ontstaan uit astma cardiale.

Omdat het hart het bloed niet goed kan rondpompen en de longen daarnaast niet goed werken bij vochtophoping, kan er een zuurstoftekort optreden. Dit uit zich als eerste in blauwe lippen en nagels. Dit wordt ook wel cyanose genoemd, oftewel blauwkleuring. Dit komt door het tekort aan zuurstof in het bloed.